Majoitus

Järjestäjä on varannut tapahtuman osallistujille käytettäväksi hotellikiintiöt alla mainittuihin hotelleihin, joihin on järjestetty myös kuljetukset. Alla lista hotelleista yhteystietoineen.

Hansel-hinnoittelu on käytettävissä puitejärjestelyssä mukana olevien organisaatioiden henkilökunnalle työ- ja virkamatkustuksen puitteissa. Jos olette oikeutettuja Hansel-hinnoiteltuun huoneeseen, mainitkaa se varauksessanne.