Risto Alatarvas

Valtioneuvoston kanslia
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta – tutkittua tietoa päätöksenteon ja tiedolla johtamisen tueksi

Valtioneuvoston kanslian koordinoimalla valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimussuunnitelman, joka ohjaa selvitys- ja tutkimustoimintaa hallituksen valitsemille painopistealueille. Tilaisuudessa VNK:n erityisasiantuntija Risto Alatarvas kertoo tarkemmin VN TEAS -toiminnasta ja antaa myös vastauksia usein esiin nousseisiin kysymyksiin. 

Prime Minister’s Office
Government analysis, assessment and research activities – researched information to support decision-making and management by knowledge

Coordinated by the Prime Minister’s Office, the Government’s joint analysis, assessment and research activities (VN TEAS) generate information to support decision-making, information management and operating practices. The Government annually approves a study and research plan to support decision-making, which directs study and research activities to the priority areas selected by the Government. At the event, Prime Minister’s Office’s specialist Risto Alatarvas will talk in more detail about VN TEAS activities, providing answers to frequently asked questions.