Mari Elisa Kuusniemi

Mari Elisa Kuusniemi (alias MEK) työskentelee Helsingin yliopistossa. Hän on kehittänyt tutkimusdatan hallinnan palveluita, ohjeita ja koulutusta vuodesta 2009 lähtien. Hän työskentelee organisaation omissa, kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa. MEK toimii puheenjohtajana kansallisen Datanhallinnan asiantuntijan ammatillisen pätevöitymisen tiekartta -työryhmässä. Hän toimii myös Euroopan tutkimuskirjastojen yhdistyksen (LIBER) tutkimusdatan hallinta -työryhmän puheenjohtajana. Työryhmässä yksi kuumimmista keskusteluaiheista on, millaisia uusia ammatillisia rooleja tarvitaan. Erityisesti liittyen kilpailukykyisiin palveluihin, joita tutkimuskirjastojen pitäisi pystyä tarjoamaan tutkimuksen digitaalisella aikakaudella.

Mari Elisa Kuusniemi (aka MEK) works at the University of Helsinki. She has developed services, guidance, and training for research data management since 2009. She works in organisational, national, and international projects. MEK is a chair of national working group called Professionalisation of research data management experts.  She is also the chair of the research data management working group of the  Association of European Research Libraries (LIBER). In the working group one of the hot discussion topics is what kind of new professional roles are needed. Particularly related to the state-of-the-art services research libraries should be able to offer in the digital era of research.