Kirsi Sjöblom

Puheenvuoro: Uuden työn ympäristöt ja taidot

Puheenvuorossa käsitellään tämän hetken työelämän keskeisiä ilmiöitä ja sitä, mitä ne tarkoittavat inhimillisen työn näkökulmasta. Puheenvuoron näkökulmina ovat mm. jatkuvan oppimisen, muutoksen ja luovuuden inhimilliset edellytykset, hybridityön tarjoamat mahdollisuudet, hyvinvoinnin ja motivaation rakennusaineet, luolaihmiset, tehokkuusharha sekä sopiva vastavirtaan uiminen.

Kirsi Sjöblom on modernin työelämän ilmiöihin erikoistunut tutkija, psykologi, kouluttaja ja kanssaeläjä. Hän työskentelee tällä hetkellä Filosofian Akatemiassa valmentajana ja Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksessa tutkijatohtorina. Kirsin työn ydinteemoja ovat mm. uudet työympäristöt ja monipaikkainen työ, tulevaisuuden työelämätaidot, oppiminen, motivaatio ja työhyvinvointi. Kirsi haluaa työllään edistää hyvää, merkityksellistä ja inhimillistä työelämää. Työntekijöiden ja työyhteisön hyvinvointi on paitsi arvo itsessään, myös kiinteästi yhteen kietoutunut innostavan työn ja hyvien työn tulosten kanssa.

Presentation: New working environments and skills

The presentation deals with the key phenomena of current working life, and they mean from the perspective of human work. The perspectives of the presentation are e.g., the human conditions for continuous learning, change and creativity, and the opportunities offered by hybrid work, the building blocks of well-being and motivation, cavemen, the illusion of efficiency, and the appropriate way of swimming upstream.

Kirsi Sjöblom is a researcher, psychologist, and educator specializing in the phenomena of modern working life. She is currently working as a coach at the Academy of Philosophy, and as a postdoctoral researcher in the Work Research Centre at Tampere University. The core of Kirsi’s work is in new work environments and working from multiple locations, future working life skills, learning, motivation, and well-being at work. With her work, Kirsi wants to promote good, meaningful and humane working life. The well-being of the work community not only an intrinsic value, but also strongly intertwined with inspiring work and good work results.