Johanna Myllyharju

Molekyylibiologian professori Johanna Myllyharju on kollageenisynteesin ja hypoksiavasteen keskeisten säätelijäentsyymien asiantuntija. Häiriöt kollageenisynteesissä ja hypoksiavasteen säätelyssä liittyvät moniin yleisiin sairauksiin. Siksi mekanistinen tieto näistä entsyymeistä on tärkeää. Tämä on jo avannut tietä farmakologisiin interventioihin, esimerkkinä pitkäaikainen teollinen yhteistyö sellaisten entsyymi-inhibiittoreiden kehittämiseksi, jotka aktivoivat hypoksiavasteen. Ensimmäinen tällainen lääke hyväksyttiin vuonna 2018 kroonisiin munuaissairauksiin liittyvän vaikean anemian hoitoon.

Johanna Myllyharju on hoitanut useita tieteellisiä luottamustehtäviä. Parhaillaan hän on Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtaja (2019–2024) ja vuodesta 2016 lähtien Suomen tieteellinen edustaja Euroopan molekyylibiologian laboratorion (EMBL) ja Euroopan molekyylibiologian konferenssin (EMBC) hallintoelimissä. Aiemmin hän on toiminut mm. Suomen Akatemiassa terveyden tutkimuksen toimikunnan varapuheenjohtajana (2010–2015).

Johanna Myllyharju is a Professor of Molecular Biology. She is an expert in key regulatory enzymes in collagen synthesis and the hypoxia response. Disorders in collagen synthesis and regulation of the hypoxia response are associated with many common diseases. Therefore, mechanistic understanding of these enzymes is essential. The research has already paved the way for pharmacological interventions, such as long-term industrial collaboration to develop enzyme inhibitors that activate the hypoxia response. The first such drug was approved in 2018 for the treatment of severe anemia associated with chronic kidney diseases.

Johanna Myllyharju has held several scientific positions of trust. She is currently the Chairman of the Board of the Academy of Finland (the Research Council of Finland) (2019–2024). Since 2016 she has acted as a Finnish delegate in the Councils of the European Molecular Biology Laboratory (EMBL) and the European Molecular Biology Conference (EMBC). In the past, she has acted as Vice Chair of the Health Research Council of the Academy of Finland (2010–2015), among other things.