Jarmo Okkonen

Henkilöstöjohtaja
Oulun yliopisto

Kasvatustieteiden maisteri Jarmo Okkonen aloitti Oulun yliopiston henkilöstöjohtajana 1.11.2016. Ennen sitä hän on toiminut eri henkilöstöpäällikön tehtävissä tietoliikennealalla (Nokia Networks, Nokia Mobile Phones, Sasken Communications Technologies), kuin myös metsäteollisuudessa (Stora Enso) vuodesta 1999 lähtien.

Jarmo Okkonen toimii hallituksen jäsenenä Certia Oy:ssä, joka on Suomen yliopistojen pääasiallinen henkilöstöpalvelujen sekä talous- ja raportointipalvelujen tarjoaja. Hän on myös  Sivistan (Sivistystyönantajat) yliopistosektorin työmarkkinakomitean jäsen.

Human Resources Director
University of Oulu

Master of Arts (Education), Jarmo Okkonen was appointed as Human Resources Director of the university of Oulu from 1st November 2016.  Before that, he has been working in various HR leadership positions in telecommunication industry since 1999 (Nokia Networks, Nokia Mobile Phones, Sasken Communications Technologies) and also in forest industry (Stora Enso). 

Mr. Okkonen acts as a member of the board in Certia LTD, the main service provider for Finnish universities in the field of human resources services and financial and reporting services. He is also a member at Finnish Education Employers’ labor market committee for university sector.