Heidi Fagerholm

Dr. Heidi Fagerholm is currently working as the President and CEO of Oulu University of Applied Sciences. She has an extensive background in Research and Development as well as Business Development in corporate environments, but in 2020 decided to move over to the Education business. Her extensive expertise in leading international R&D organizations in the chemical industry together with the special knowledge in innovation processes, R &D portfolio management and product commercialization is valuable for promoting R&D in a university. Her education background is in chemical engineering, Ph.D. from Åbo Akademi University, with expertise in chemical and process industries.  

Tri Heidi Fagerholm on Oulun ammattikorkeakoulun rehtori ja osakeyhtiön toimitusjohtaja. Hänellä on laaja tausta tutkimus- ja kehitystyöstä, sekä yritysympäristöjen liiketoiminnan kehittämisestä. Vuonna 2020 hän päätti siirtyä koulutukseen. Hänen laaja asiantuntemuksensa kemianteollisuuden johtavissa kansainvälisissä T&K-organisaatioissa sekä innovaatioprosessien, tuotekehitysportfolion hallinnan ja tuotteiden kaupallistamisen erityisosaaminen tuovat arvokasta lisätietoa T&K:n edistämiseen korkeakoulussa. Hän on koulutukseltaan kemian insinööri, ja hänellä on tohtorin tutkinto Åbo Akademista, erikoisalanaan kemian- ja prosessiteollisuuden asiantuntemus.