Eeva Furman

Eeva Furman on Kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri. Sitä ennen hän toimi ympäristöpolitiikkakeskuksen johtajana Suomen ympäristökeskuksessa ja Suomen kestävyyspaneelin puheenjohtajana (www.kestavyyspaneeli.fi). Hän on tutkinut ja kehittänyt urallaan erityisesti tutkimuksen ja päätöksenteon vuorovaikutusta sekä kestävän kehityksen toimeenpanoa, aina paikalliselta tasolta globaalille tasolle. Furman on koulutukseltaan meribiologi.

Eeva Furman is the Secretary General of the Finnish National Commission on Sustainable Development. Prior to that, she was the director of the Environmental Policy Center at the Finnish Environment Institute and the chairman of the Finnish Expert Panel for Sustainable Development (www.kestavyyspaneeli.fi). During her career, she has researched and developed, in particular, the interaction between research and decision-making and the implementation of sustainable development, from the local to the global level. Furman is a marine biologist by training.