D5: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta – tutkittua tietoa päätöksenteon ja tiedolla johtamisen tueksi

Risto Alatarvas, Valtioneuvoston kanslia
Kieli: suomi

Valtioneuvoston kanslian koordinoimalla valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimussuunnitelman, joka ohjaa selvitys- ja tutkimustoimintaa hallituksen valitsemille painopistealueille. Tilaisuudessa VNK:n erityisasiantuntija Risto Alatarvas kertoo tarkemmin VN TEAS -toiminnasta ja antaa myös vastauksia usein esiin nousseisiin kysymyksiin.