C6: Uudet tutkimushallinnon työmenetelmät – Kokemuksia kentältä uusien työmenetelmien ideoinnista ja käyttöönotosta

Laura Niemi & Outi Nurmela, Turun yliopisto
Aiheet: 3. Tulevaisuus, Yleinen

Etätyöskentely on mahdollistanut tutkimushallinnossa työskenteleville ammattilaisille uusia tapoja tehdä yhteistyötä ja tavoittaa organisaatioiden akateeminen henkilöstö. Uudet työskentelytavat ovat kannustaneet entistä monipuolisemmin kokeilemaan ja innovoimaan aiemmasta poikkeavia työmenetelmiä eri tilanteissa.  

Turun yliopistossa olemme viimeisten lähes kahden vuoden aikana erityisesti ylipiston vaikuttavuustyöskentelyssä paneutuneet uusien menetelmien kokeiluun. Perinteisiä työpajoja on vedetty täysin etäyhteyksien välityksellä mikä on mahdollistanut virtuaalisten työkalujen käytön post it –lappujen sijaan. Erityisesti yhteiskäyttöiset excel -taulukot, flinga ja mentimeter ovat olleet tehokkaita työvälineitä. Viimeisimpänä kokeiluna olemme lanseeraamassa vaikuttavuusteemaista podcast –sarjaa jossa vaikuttavuutta lähestytään useista eri näkökulmista vaihtuvien asiantuntijavieraiden avulla. 

Menetelmien ideointi on ollut inspiroivaa, mutta haasteellista. Sopivien ja tarkoituksenmukaisten työkalujen löytäminen kuhunkin tilanteeseen ei ole aina helppoa ja lisäksi tulee huomioida osallistujien tekniset valmiudet virtuaalisia työkaluja käytettäessä. Oma asiantuntijarooli ja työtapa on muuttunut uusien menetelmien käyttöönoton myötä ja tuonut uudenlaisia vaatimuksia työnkuvaan. Hybridi-tilaisuudet ovat tulevaisuutta johon meidän kaikkien täytyy sopeutua, paluuta entiseen tuskin tullaan näkemään ainakaan lähitulevaisuudessa.