C2: Lessons learned –case: Research Specialists

Anu Juslin & Anne Tuhkunen University of Tampere
Aiheet: 3. Tulevaisuus, Yleinen

Tampereen yliopisto perusti uuden tyyppisen tutkimushallinnontehtävä vuonna 2020. Uusi tehtävä, tutkimusasiantuntija, perustettiin vahvistamaan tiedekuntien tutkimuksen tukea. Tavoitteena oli tuoda tiedekunnan johtamiseen asiantuntijatukea, kuin myös tutkijoille lähihenkilö auttamaan arjen kysymyksissä. Tehtävää hoidetaan tiiviinä työparina tutkimusvaradekaanin kanssa, vaikka henkilöt ovat keskitettyjen tukipalveluiden henkilöstöä. Tehtävät sijoittuvat tutkimuspalveluihin ja ovat vuoden alusta olleet osa yliopiston tutkimusedellytysten tiimiä. Jokaiseen tiedekuntaan on resursoitu yksi henkilö.   Tutkimusasiantuntijoiden tehtävänkuvaan kuuluu mm. osallistumista tutkimusstrategian suunnitteluun, toteuttamiseen ja koordinointiin tiedekunnassa, tutkimusrahoitushakujen tukeminen tiedekunnassa yhdessä tutkimusvaradekaanin ja tutkimuspalveluiden kanssa, tiedekunnan kansainvälisten tutkimusverkostotoimintaan liittyviä tehtäviä, tutkimukseen liittyvien asioiden tiedottamista, sekä tiedeviestinnässä tukemista. Tehtävään pätevyysvaatimuksena on tieteellinen jatkotutkinto ja erityisesti valinnassa arvostettiin hyviä koordinointi- ja viestintäosaamista, sekä kiinnostusta tutkimusedellytysten kehittämiseen ja tutkijoiden tukemiseen.   Lyhyessä ajassa on jo osoittautunut, että tämän tyyppiselle osaamiselle ja roolille on valtava tarve niin osana yliopiston sekä tiedekuntien johtamista kuin tutkijoiden tukipalvelua. Verkostomainen toiminta yhtenä tiiminä yli tiedekuntien vähentää päällekkäistä työtä, mahdollistaa sujuvien yhtenäisten prosessien luomisen, mutta ennen kaikkea tuo tutkimusasiantuntijoille kollegiaalisen tuen tehtävien hoitamiseen arjessa. Rooli on aukaissut kanavan tiedekuntien tutkimuksen arkeen, jota ei ennen vastaavasti ollut. Tutkijat ovat myös kokeneet lähellä olevan, vähän kaikista asioista koppia ottavan tuen erittäin tarpeelliseksi. Tutkimusasiantuntijat ovat myös tuoneet tiedekunnan hallinnontukeen nyt vahvemmin tutkimusasiat mukaan, mikä sieltä aiemmin on puuttunut.   Toisaalta suuri tarve tuo valtavasti haasteita tehtävän jokapäiväiseen hoitamiseen. Tutkimusasiantuntija kohtaa työssään monia odotuksia, kaikkea mahdollista strategisen johtaja, faktatietopankin ja arjen tukihenkilö -roolien välillä. Mielellään myös eri tukipalvelut haluaisivat jalkauttaa tutkijoihin tai tutkimukseen liittyvät asiansa tutkimusasiantuntijoiden kautta. Edelleen on siis työtä rajapintojen sekä roolien ja vastuiden selkeyttämisessä. Tutkimusasiatuntijat kohtaavat arjessa myös tutkijoiden osaamistasoon kohdistuvan suuren paineen liittyen esimerkiksi liittyen aineistonhallintaan, tietosuojaan ja -turvaan. Samalla pitää kehittää omaa osaamista, mutta myös yrittää varmistaa, että tutkijoiden perusosaamisen taso kehittyisi, eli koko ajan saa juosta pysyäkseen ajan tasalla.   Tehtävänkuvat ovat muokkautuneet ja muokkautuvat tiedekuntien tarpeiden mukaisesti. Toisaalta pyritään pitämään yllä riittävää yhtenäisyyttä, mutta tiedekuntien tieteenalat sekä koko vaikuttavat tehtäviin, mutta erityisesti tapaan, jolla jokainen tehtäväänsä tiedekunnassa hoitaa. Tutkimusasiantuntijoiden rooli on myös pitää yllä jatkuvuutta tiedekuntien tutkimusasioissa yli vaihtuvien dekanaattien, ensimmäinen tulikoe onkin tästä tulossa vuonna 2024.     Uudessa tehtävässä on pyritty rikkomaan jakautumista akateemisen ja muun henkilöstön välillä, toisaalta johdon ja tutkijoiden välillä. Aika näyttää miten onnistutaan. Millaisia kokemuksia muilla on sijoittumiseen liittyen? Onko tulevaisuuden tutkimushallinnontyö keskittynyttä määrättyihin tehtäviin kohdistuvaa palvelua, kaikkea mahdollista tai jotain siltä väliltä? Missä menee tutkijoiden ja tukipalveluiden vastuut sekä roolit?