B7: FIT Forthem – Eurooppalainen yliopistoyhteistyö muutoksessa

Timo Taskinen & Tiina Koivulahti, Jyväskylän yliopisto
Aiheet: 2. Yhteistyö, Kokeneille

Kansainvälisessä FORTHEM (Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility) Eurooppalainen yliopisto -allianssissa edistetään opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuutta, sidosryhmäyhteistyötä ja opiskelijoiden kansalaisaktiivisuuden lisäämistä.  FIT FORTHEM (Fostering Institutional Transformation of R&I Policies in European Universities, https://www.jyu.fi/fi/yhteistyo/yhteistyo-ja-kumppanuudet/forthem/fit-forthem) on FORTHEM-yliopistojen kolmevuotinen hanke, jonka tavoitteena on edistää allianssin yhteisiä tutkimus- ja innovaatiokäytäntöjä sekä vahvistaa verkoston yliopistojen ja sidosryhmien välistä yhteistyötä entisestään. Hanke on saanut rahoituksen EU:n Horisontti 2020-ohjelmasta. Konsortion yhdeksän yliopistoa kartoittavat ja jakavat parhaita käytäntöjä sekä pyrkivät kehittämään yhteisiä asiantuntijapalveluita, infrastruktuureja, teknologioita ja avointa tiedettä kumppaniyliopistojen kesken. FIT FORTHEM antaa yliopistojen tutkijoille ja opiskelijoille mahdollisuuden päästä verkostoitumaan, ideoimaan ja luomaan yhdessä paitsi kumppaniyliopistojen, myös ulkoisten sidosryhmien, kanssa. Näitä sidosryhmiä ovat esimerkiksi erilaiset yritykset, yrittäjät, rahoittajat, julkiset organisaatiot, yhdistykset, järjestöt ja kansalaisyhteiskunta. Hankkeessa työskennellään tiiviisti FORTHEM Lab-toimintojen kanssa mm. yhteisten tapaamisten, työryhmien, työpajojen ja pilottien muodossa. Lab-toimintojen kanssa tehtävällä sidosryhmäyhteistyöllä pyritään entistä vahvemmin luomaan yhdessä ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin tutkimustietoon perustuen. 

FIT Forthem asiantuntija Tiina Koivulahti ja Jyväskylän osuuden projektipäällikkö Timo Taskinen esittelevät jo toteutunutta yhteistyötä ja toimenpiteitä sekä FIT Forthemin tulevaisuutta muutoksen vahvistajina.