B6: STN hankkeiden käynnistäminen ja vaikuttavuustoiminta – keskeisimmät opit ensimmäisen vuoden jälkeen

Mari Leino & Vesa-Matti Paasivaara, Turun yliopisto
Aiheet: 2. Yhteistyö, Keskitaso

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on rahoittanut useita tutkimuskonsortioita ja -hankkeita merkittävästi vuodesta 2015 lähtien. Strategisen tutkimuksen tavoite on tuottaa korkeatasoista tutkittua tietoa yhteiskunnan moninaisiin tarpeisiin sekä tarjota tutkimustietoa erilaisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisen tueksi. Näin ollen STN hankkeet toimivat tiiviissä yhteistyössä päätöksentekoon liittyvien sidosryhmien ja yhtäältä myös suoraan päättäjien kanssa vuorovaikutuksessa. Tutkimustiedon saattamista päätöksentekoprosesseihin kutsutaan tutkimuksen vaikuttavuudeksi. Tästä vaikuttavuustoiminnasta hyötyy tunnustetusti koko yhteiskunta kaikilla tasoilla aina päättäjistä kansalaisyhteiskuntaan unohtamatta myös tutkimuslaitoksia itsejään. Tutkimuksen vaikuttavuuden onnistumisella on myös keskeinen asema tutkimusrahoituksen kiristyneessä kilpailutilanteessa.    

STN hankkeita on käynnissä erittäin laajasti eri tutkimusaloilta kaikissa suomalaisissa yliopistoissa. Turun yliopistossa käynnistettiin syksyllä 2021 kaksi STN DEMOGRAPHY-ohjelmaan kuuluvaa tutkimuskonsortiota: FLUX ja NetResilience. Näitä hankkeita voidaan kutsua sisarushankkeiksi, sillä molemmissa tutkitaan väestörakenteen muutoksia eri näkökulmista, kuten suomalaisten syntyvyyttä ja ikääntymistä. Hankkeiden tavoitteena on suomalaisen yhteiskunnan sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden parantaminen tuottamalla ja tarjoamalla päätöksenteon tueksi arvokasta tutkimustietoa väestötieteellisistä ilmiöistä. 

 Tässä esitelmässä kerromme havaintojamme ja kokemuksiamme kahden laajan tutkimuskonsortion alkutaipaleesta. Tuomme keskusteluun koordinaattorin näkökulmasta hankkeisiin liittyviä sudenkuoppia. Yhtäältä nostamme esiin hyväksi havaittuja käytäntöjä ja pyrimme vastaamaan kysymyksiin, millä tavoin vaikuttavuustoimintaa voidaan tehdä onnistuneesti. Haluamme jakaa hyväksi havaittuja käytäntöjä tutkimushankkeen sisäisestä arjesta, kuten tutkimustoiminnan edistämisestä, sekä hankkeiden hallinnollisista ulottuvuuksista, kuten viestinnästä ja raportoinnista. Toivomme aktivoivamme keskustelua muiden samankaltaisessa hankeympäristössä toimivien kanssa ja samalla edistävämme tutkimuspalveluiden keskeisintä voimavaraa: Jakamisen kulttuuria ja yhteistoimintaa.