B10: Etä- ja hybridiosallistamisen ABC – Toimivia työkaluja muuttuvaan työhömme

Leena Köppä, Tampereen yliopisto
Aiheet: 2. Yhteistyö, Yleinen

Vertaistyöpajassa jaan hyödyntämiäni ja paketoimiani fasilitoinnin metodeja ja työkaluja sujuvoittamaan yhteisen tekemisen ja osallistamisen konkreettista toteuttamista muuttuvassa ja hektisessä arjessa.  Käydään läpi toimivia metodeja ja työkaluja yhteisen kokeilemisen ja tekemisen voimalla.  Osallistujat saavat itselleen sekä kokemuksia käytännön työkalujen hyödyntämisestä, että konkreettisia malleja ja pohjia sovellettavaksi omassa työssä.  Oikeudet osallistamiseen pidetään eli huomioon:  Toteutuksessa on ihan aito työpaja, ei webinaari saati luento. Varaudu kokeiluihin ja oppimiseen!