Astrid Vigtil

Senior research adviser
Faculty of Engineering
Norwegian University of Science and Technology
Trondheim, Norway

Astrid Vigtil holds a PhD in Supply Chain Management, and she has worked in academia for 20 years, as lecturer and examiner, researcher, research support officer and head of research support office. She has been actively involved in assessment of competence needs for Research Managers and Administrators (RMAs) on institutional and national level, and in staffing her own support office. Her duties cover management support in industry cooperation, research strategy development and implementation, innovation management, research ethics, PhD education and others. Since 2017 she has served as member of the Professional Development and Recognition Committee (PDRC) of European Association of Research Managers and Administrators (EARMA), chairing the committee since 2020.

Tohtori Astrid Vigtil on käsitellyt väitöstutkimuksessaan toimitusketjun hallintaa. Hän on työskennellyt korkeakouluissa 20 vuotta luennoitsijana, tutkijana, tutkimuksen tuen asiantuntijana ja tutkimuksen tukipalvelujen johtajana. Hän on ollut aktiivisesti mukana tutkimushallinnon ammattilaisten (RMA) pätevyystarpeiden arvioinnissa institutionaalisella ja valtakunnallisella tasolla, sekä oman tutkimuksen tukitoimistonsa kokoamisessa. Hänen tehtäviinsä kuuluvat teollisuusyhteistyön tuki, tutkimusstrategian kehittäminen ja toteuttaminen, innovaatiojohtaminen, tutkimusetiikka, tohtorikoulutus ja muut tehtävät. Vuodesta 2017 hän on toiminut EARMA:n (European Association of Research Managers and Administrators) ammatillisen kehittämisen ja tunnustamiskomitean (PDRC) jäsenenä ja toiminut komitean puheenjohtajana vuodesta 2020.