A9: Miten tuemme tutkijan eettistä osaamista – esimerkkejä hyvistä käytänteistä

Raija Oikari
Aiheet: 1. Vastuullisuus

Eettisyys on kaiken tutkimuksen perusta riippumatta resursoinnista. Hyvä osaaminen tutkimusetiikassa on tutkimuksen eettisyyden ja luotettavuuden perusta, mutta samalla pystytään täyttämään rahoittajien vaativatkin edellytykset tutkimuksen eettisyydelle.

Tässä sessiossa esitellään hyviksi koettuja käytänteitä, joiden avulla tutkimusetiikkaan perehdytetään ja opastetaan kolmessa eri korkeakoulussa.

Session järjestää Finn-ARMA-tutkimusetiikka -verkosto, johon kuuluu suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimusetiikan asiantuntijoita.

Sisältö: esityksiä eri korkeakoulujen kehittämistä menetelmistä parantaa tutkijoiden tutkimusetiikkaan ja tutkimuksen eettisiin periaatteisiin liittyvää osaamista.

Kesto 60 minuuttia, kolme esitystä à 15 min, kysymykset & keskustelu. Alussa verkoston toiminnan lyhyt esittely.

Sessio liittyy Luken ehdottamaan työpajasessioon Horisontti-hakemusten eettisen itsearvioinnin tuesta. Ehdotuksemme on, että verkoston sessio toimisi alustavana taustana Luken työpajalle.

Suunnittelua tehdään yhteistyössä Luken kanssa, joten nämä kaksi sessiota rakennetaan tukemaan toisiaan.