A11: Citizen Science

Mervi Heikkinen, Oulun yliopisto
Aiheet: 2. Yhteistyö, Yleinen

Kartoitamme meneillään olevassa tutkimushankkeessa yliopistojen kansalaistiedealoitteita ja tarkastelemme kansalaisten osallistumisen mahdollisuuksia niissä sukupuolen ja muiden erojen risteävyyksien osalta. Pyrkimyksemme on lisätä ymmärrystä kansalaistieteestä omasta pohjoisesta paikantuneisuudestamme käsin, kuvaten kansalaistieteen yhteistyöverkostoja, ilmeneviä tarpeita kansalaistieteelle sekä yhteistyön mahdollisuuksia sekä haasteita.   Workshopissa tarkastellaan millaisia kansalaistieteen aloitteita on liittyen sosiaali- ja ihmistieteisiin (SSH), lääke- ja biotieteisiin (LIFE sciences) ja luonnontieteisiin ja tekniikkaan (STE(A)M)? Poikkeavatko nämä eri tieteenaloille jaoteltavat aloitteet toisistaan ja jos kyllä niin miten? Työryhmän tarkoitus on monipuolistaa käsitystä mitä kansalaistiede on tällä hetkellä hankkeissa kuvaamalla kartoituksessa esiin tulleita tapauksia.