A10: Horisontti-hakemusten eettisen itsearvioinnin tuki / Support to Ethics self-assessment of Horizon proposals

Sari Torkko, Natural Resources Institute Finland (Luke)
Aiheet: 1. Vastuullisuus, Yleinen

Horisontti-hakemusten eettisen itsearvioinnin tuki

  • Työpajan esittely, Laura Kitti, Luke
  • Horisontti-hakemusten eettisen itsearvioinnin tuki meidän organisaatiossa, Raija Oikari, JYU ja Sari Torkko, Luke
  • keskustelu ja kokemusten vaihto työpajan osallistujien kesken

Työpajan perusteella kokoamme yhteenvedon hyvistä käytännöistä ja sovimme toimintatavasta kokemusten vaihtoon jatkossa.

Support to Ethics self-assessment of Horizon proposals

  • introduction of workshop, Laura Kitti, Luke
  • Support to Ethics self-assessment of Horizon proposal in our organisation, Raija Oikari, JYU and Sari Torkko, Luke
  • discussion and sharing of good practices, all participants

We will summarise good practices and agree on further communication based on workshop discussions.