A1: Mitä avoimen tieteen linjaukset merkitsevät tutkimuspalveluille?

Ilmari Jauhiainen, TSV & Hanna Lahdenperä, TSV
Aiheet: 1. Vastuullisuus, Keskitaso

Merkittävä tekijä avoimen tieteen suomalaisessa kehityksessä on ollut kansallisessa Avoimen tieteen koordinaatiossa rakentunut linjauskokonaisuus. Linjauskokonaisuudessa hahmotellaan tutkimusorganisaatioille monenlaisia toimenpiteitä, jotka koskevat esimerkiksi tutkimuspalveluiden kehittämistä. Linjausten toteutumista tutkitaan kansallisesti joka toinen vuosi toteutettavassa seurannassa.  Avoimen tieteen sihteeristön järjestämässä työpajassa pohditaan avoimen tieteen linjausten suhdetta organisaatioiden tutkimuspalveluihin. Työpajan ensimmäisessä osassa sihteeristö esittelee linjauskokonaisuuden yleisellä tasolla sekä kokonaisuuden ymmärtämiseen rakennetun verkkotyökalun, josta pääsee tarkastelemaan eri toimenpiteitä ja niiden välisiä suhteita. Työpajan osallistujat pääsevät kokeilemaan työkalun käyttöä ja antamaan palautetta, miten työkalua olisi hyvä kehittää erityisesti tutkimuspalveluiden tarpeisiin.  Työpajan toinen osa alkaa linjauskokonaisuuden seurannan esittelyllä. Sihteeristö valottaa tänä vuonna ensimmäistä kertaa järjestettävää seurantaa erityisesti avoimen tieteen palveluiden osalta: mitä nähdään avoimen tieteen linjausten jalkauttamiselle välttämättöminä peruspalveluina ja mitä palveluita voidaan tarjota peruspalvelujen lisäksi. Työpajan osallistujat pääsevät pienryhmissä pohtimaan seurannan käytäntöjä ja laatimaan käsitekarttaa, mitä avoimen tieteen linjausten jalkauttaminen merkitsee tutkimuspalveluille ja miten palveluita tulisi linjausten kannalta kehittää.  Osallistujien toivotaan tuovan oma kannettava tietokoneensa/tablettinsa työkalun kokeilemista varten.