Abstraktit

Tutkimuspalvelupäivät kokoavat Suomen korkeakoulujen tutkimuksen ja hallinnon ammattilaisia vuosittain keskustelemaan ajankohtaisista teemoista. Ne järjestetään 15.-17.8.2022 Oulussa, ja päivien teemana on “Muutos – Transformation”. Tutkimus kuten hallintokin muuttuu koko ajan. Tämän hetken muutoksia tutkimushallinnossa luonnehtivat muun muassa pyrkimys kestävään kehitykseen, uudenlaiseen monipaikkaiseen työhön ja alati kiristyvä kilpailu tutkimusrahoituksesta. Vuoden 2022 tutkimuspalvelupäivien rinnakkaissessioissa haluamme palata perusasioiden äärelle ja varata aikaa kohtaamisille keskusteluille ja kokemusten vaihdolle.

1. Ohjeet abstraktin jättämiseen

Vaikka tutkimuspalvelupäivillä on yleisteema “Muutos – Transformation”, toivotamme tervetulleiksi kaikenlaiset ehdotukset esityksiksi tai työpajoiksi. Konferenssitoimikunta pyytää ehdotuksia suullisiksi esityksiksi määräaikaan 18.4.2022 mennessä. Esitelmäehdotukset voivat olla lessons-learned – tai case- study -tyyppisiä esimerkkejä, tai käytännöllisiä aloitteita, jotka liittyvät tutkimushallinnon päivittäiseen toimintaan joko pre- tai post-award -työssä.

Konferenssitoimikunta toivottaa tervetulleiksi erityisesti esitelmäehdotukset, joiden teemat herättävät keskustelua. Teemaan sopivan muodon voi tarkistaa alla olevista teknisistä ohjeista. Esitelmäehdotuksen voi jättää kuka tahansa tutkimuksen tukipalveluiden parissa työskentelevä.

Huomiothan, että ohjelmajärjestelyiden niin vaatiessa, konferenssitoimikunta voi mahdollisesti ehdottaa myös toista esitysformaattia tai kieltä.

2. Abstraktin jättämiseen liittyvät tekniset ohjeet

Suulliselle esitykselle ja keskustelulle käytetty aika on pääsääntöisesti 30 minuuttia. Mikäli katsot, että aiheelle olisi syytä varata enemmän aikaa, voit ehdottaa 60 minuutin esitystä. Työpajatyyppiselle toiminnalle on varattu 30-90 minuuttia aikaa. Kannustamme esittäjiä käyttämään osallistujia aktivoivia esitystapoja, kuten erilaisia alustoja mielipiteiden kysymiseen (esim. Trello, Mentimeter, Padlet).

Esitys- ja työpajaehdotuksia voi jättää esimerkiksi seuraavien teemojen alle:

  • Vastuullisuus ( esim. etiikka, kestävyys, kansalaistiede, tiedeviestintä, avoin tiede, gender);
  • Yhteistyö (esim. globaali yhteistyö (USA-rahoitus, Afrikka-yhteistyö, sopimukset); EU- yhteistyö (EU-vaikuttaminen, sopimukset, hakemukset, viestintäsuunnitelma, taloushallinto); Liike-elämän yhteistyö ja innovaatiotoiminta
  • Tulevaisuus ( esim. megatrendit ja niiden vaikutukset, tutkimushallintotyön uusi normaali)

Abstraktin rakenne:

Otsikko (mahdollinen alaotsikko)

Tiivistelmä (max. 500 sanaa – näkyy konferenssiohjelmassa)

Aihe/teema: Vastuullisuus/Yhteistyö/Tulevaisuus

Kieli: suomi/englanti/molemmat onnistuvat

Esitelmävaihtoehdot (valitse ensisijainen ja varavaihtoehto):

  • 30 minuutin suullinen esitys (sis. esityksen ja keskustelun)
  • 60 minuutin suullinen esitys (sis. esityksen ja keskustelun)
  • Työpaja (30-90 minuuttia)

Taso: aloitteleville / keskitaso / kokeneille / yleinen

Tekniset ja muut tarvittavat apuvälineet:

Lupa: Mikäli esitykseen osallistuu usempia tekijöitä, merkitse ruutuun, että kaikki ovat antaneet luvan osallistumiseen ja esittämiseen. Merkitse myös, mikäli osallistut(te) konferenssijulkaisuun omalla esityksellänne.

GDPR: Merkitse tähän ruutuun, että suostut abstraktien jättäjiä koskeviin ehtoihin. (“terms and conditions for abstract authors”)

3. Arviointikriteerit

Konferenssitoimikunta arvioi kaikki jätetyt esitelmävaihtoehdot seuraavien kriteerien mukaan:

  • Abstraktin selkeys
  • Ajankohtaisuus
  • Valitun esitystavan ja aiheen yhteensopivuus

4. Aikataulu

Abstraktien jättöaika päättyy 18.04.2022. Konferenssitoimikunta ilmoittaa abstraktien valinnasta 30.04.2022 mennessä. Konferenssiohjelma julkaistaan kesäkuussa 2022.

5. Konferenssijulkaisu

Tutkimuspalvelupäivien esityksistä on tarkoitus julkaista konferenssin jälkeen sähköinen julkaisu sisältäen hyväksytyt abstraktit ja tapahtuman pääviestit. Julkaisua varten kirjoittajille annetaan erikseen ohjeet.